Olivier Rieter

Mar26th

De buitenwetenschappelijke omgang met het verleden


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

De historicus Rolf Schörken schreef een interessant boek over de buitenwetenschappelijke omgang met geschiedenis. Hij richt zich bij zijn bespreking vooral op de literaire behandeling van historische onderwerpen.  Hij heeft minder aandacht voor film, reclame en televisie en games en het internet komen al helemaal niet aan bod.  Die onderwerpen lagen op het moment van schrijven nog niet binnen zijn blikveld. Ook zou aandacht voor een fenomeen als living history interessant zijn geweest. (more…)

Mar26th

Mijn recensie op www.literairnederland.nl


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Er staat een recensie van mij over het boek ‘Dit zou in de tegenwoordige tijd geschreven moeten worden’ van de Deense schrijfster Helle Helle op de site www.literairnederland.nl. Zie:

http://www.literairnederland.nl/2012/03/26/het-onbelangrijke-dat-belangrijk-is/

Mar22nd

Dynamisch erfgoed


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Dynamisch erfgoed is een bundeling van vier artikelen van historicus Willem Frijhoff. De essays gaan onder meer over erfgoed, identiteit en natie. Cultureel erfgoed is volgens Frijhoff een containerterm (7) voor dat wat uit het verleden in het heden is overgeleverd. Bij dynamisch erfgoed gaat het volgens hem om het volgende: ‘Het wil een actieve rol spelen in de vormgeving van de samenleving in heden en toekomst.’ (9) Het gaat er bij dit soort erfgoed dus om hoe het verleden bruikbaar is, terwijl het bij geschiedenis meer gaat om een liefde en respect voor de uniciteit van het verleden. (more…)

Mar20th

De historische canon


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

In 2006 werd het rapport over de historische Nederlandse canon van commissie Van Oostrom gepresenteerd. Uit hetzelfde jaar dateert een kritische beschouwing aangaande dit onderwerp van de historici Ed Jonker, Maria Grever, Siep Stuurman en Kees Ribbens met de titel Controverses rond de canon. Deze vier behandelen vanuit verschillende invalshoeken de pogingen om tot een Nederlandse canon te komen. Jonker biedt een geschiedfilosofisch essay, Grever gaat onder meer in op de Nederlandse identiteit, Stuurman bespreekt het fenomeen wereldgeschiedenis en Ribbens ten slotte gaat in op het multiculturalisme. (more…)

Mar11th

Nostalgie en het thuisgevoel


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

The politics of home. Belonging and nostalgia in Western Europe and the United States is een boek van de Nederlandse socioloog Jan Willem Duyvendak.  Hij onderscheidt twee verschillende vormen van nostalgie in de Verenigde Staten en West-Europa. In de VS gaat het bij nostalgie om een gevoel van verlies van familieleven, terwijl het in West-Europa meer zou samenhangen met een zoektocht naar de verloren natie. (more…)

Mar8th

Retromania


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Retromania van Simon Reynolds gaat over het recyclen van muziek uit het recente verleden in het heden. Het is een soms wat vermoeiend relaas over bepaalde  volstrekt obscure popartiesten, alsook groepen die wel ergens bekend klinken. Reynolds is  een muziekjournalist, maar ook een muziekfan. Dat laatste helpt niet echt. Hij weet niet duidelijk te maken waarom hij een eindeloze rij van pop- rock- en punkgroepen bespreekt, die an sich van weinig betekenis lijken. Popmusici zijn toch vooral mensen die sociologisch in een sterke positie willen komen zodat ze geld en vrouwen kunnen krijgen. Het is onzinnig ze op een voetstuk te plaatsen. (more…)