Olivier Rieter

Nov1st

Nostalgie en vertrouwen


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Nostalgie is het door een roze bril naar het verleden kijken, waarbij vreugde om het voorbije wordt gecombineerd met verdriet omdat het verleden voor altijd onbereikbaar is. Tegenwoordig heb je in Nederland een nostalgisch themakanaal op televisie, net als vele nostalgische websites.  Retrostijlen in mode en muziek staan volop in de belangstelling en overal worden nostalgische woonwijken geschapen. Nostalgie is een verschijnsel dat blijkbaar past bij de tijdgeest, ook in commerciële zin. In wat hierna volgt wil ik nostalgie in verband brengen met het begrip vertrouwen. Hierbij staan de volgende vragen centraal: in hoeverre kunnen mensen bouwen op een vervormde versie van hun persoonlijke of collectieve geschiedenis? Kunnen zij vertrouwen putten uit een geïdealiseerd verleden? Of houden zij zichzelf slechts voor de gek? (more…)

May1st

Nostalgie en film


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Nostalgische films kunnen de toeschouwer verleiden. Men wordt overrompeld door de sfeer van het verleden. Toch kunnen dergelijke films ook uitnodigen tot nadenken over de aard van de geschiedenis. Dit gebeurt bijvoorbeeld in The Hudsucker Proxy  van de Coen-brothers. (more…)

May29th

Strips en wetenschap


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Tegenwoordig zie je alleen in een enkele filmrecensie nog wel eens een negatieve verwijzing naar de strip, als men stelt dat een bepaalde film ‘net een stripverhaal’ is. Verder wordt het medium tegenwoordig alom gewaardeerd. Natuurlijk heb je ‘slechte’ strips zoals je ook romans in de bouquetreeks hebt, maar de toppen van het stripgenre reiken net zo hoog als kunstzinnige uitingen in literatuur en film. Het werk van Marjane Satrapi (‘Persepolis’), Art Spiegelman (‘Maus’), Neil Gaiman (‘The Sandman’) en de broers (‘los bros’) Hernandez (‘Love and rockets’) wordt in brede kring gewaardeerd. (more…)

Feb29th

Volkscultuur in de films van Alex van Warmerdam


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Alex van Warmerdam geldt als een van de belangrijkste Nederlandse filmmakers. Met zijn kleine, absurdistische oeuvre heeft hij een geheel eigen bijdrage geleverd aan de Nederlandse humor.

(more…)

Nov13th

Erfgoed. De geschiedenis van een begrip


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

In de reeks Nederlandse begripsgeschiedenis is een deel over erfgoed verschenen onder redactie van Frans Grijzenhout, hoogleraar Cultureel erfgoed, restauratie en conservering aan de universiteit van Amsterdam. Eerder verschenen in deze serie van de Amsterdam University Press boeken over de termen ‘Vaderland’, ‘Vrijheid’, ‘Burger’ en ‘Beschaving’. (more…)

Jan10th

Van Reynaert tot Bommel


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Verhalen over dieren zijn van oudsher populair bij alle leeftijdsgroepen. Vertellingen over vermetele spinnen, botte wolven en wonderpaarden worden overal ter wereld zeer gewaardeerd. Ook in de Nederlandse en Vlaamse verteltraditie spelen vermenselijkte dieren - van Reynaert de Vos tot de karakters uit de fabeltjeskrant en van Bommel tot Bolke - al eeuwen een grote rol. (more…)

Jan10th

Humor onder historici


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

High up in the North in the land called Svithjod, there stands a rock. It is a thousand miles high and a hundred miles wide. Once every thousand years a little bird comes to this rock to sharpen its beak. When the rock has thus worn away, then a single day of eternity will have gone by.

Zo begint het boek The story of mankind van de Nederlands-Amerikaanse historicus Hendrik Willem van Loon. Van Loons oeuvre vormt een wonderljik mengeling van geschiedschrijving, fantasie en humor. (more…)

Jan10th

Chesterton, Tennyson en de waarheid


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Stel: op een slechte dag komt er een einde aan de menselijke levensvorm op Aarde. Een hoogstaande buitenaardse beschaving krijgt hier weet van en besluit er een wetenschappelijke expeditie op af te sturen. Stel nu ook dat, door een ongelooflijke samenloop van omstandigheden, het enige dat van het menselijk vernuft resteert een glazen koepel met daarin een gekooide papegaai op een tafel is. (more…)

Jan10th

Moderne kabouterverhalen


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Kabouters bestaan feitelijk gezien niet, maar toch spelen ze in de menselijke cultuur een voorname rol. In allerlei culturele uitingen, van tekenfilms tot kinderboeken en van reclames tot oude volksverhalen zien we deze vreemdsoortige, kleine wezens hun blij en soms ook boosaardig gedrag vertonen. Kabouters voorzien in een menselijke behoefte aan onzinnige, maar leuke fictie. Ze zijn van alle leeftijden en van alle culturen. In sommige culturen komen ze echter vaker voor dan in andere. (more…)

Jan10th

Volksverhalen


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/public/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Mensen hebben behoefte aan verhalen. Ze hebben behoefte aan kleuring van de werkelijkheid: aan parallelle werelden, aan beschrijvingen en beelden van mensen, mensachtigen en fabelwezens die anders zijn dan zij zelf, maar me wie ze toch kunnen meeleven. Of tegen wie ze zich risicoloos kunnen afzetten. Mensen willen gevaarlijke of wonderlijke situaties beleven, maar dan wel bij het haardvuur. (more…)